KFUM Kalmar Handbollsklubb
Handboll
ÅRSMÖTE 2018
2018-03-09 18:30
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte:

Tisdagen den 22 maj kl 18:00 på föreningens kansli,
Tullslätten 13 c i Kalmar.

Medlem som betalat medlemsavgiften och under mötes året fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.
Motioner eller andra förslag från medlemmar ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.

/Styrelsen för KFUM Kalmar HK
kansli@kfumkalmarhk.se